Liên Hệ

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI HQ

HQ  TRADING  MECHANICS COMPANY LIMITED

Mã số thuế: 0201649771

Tài khoản ngân hàng : 2511102998008 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Hải Phòng

Địa chỉ: Số 30/16 Lê Lai, Phường  Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ nhà xưởng : Số 440 Hùng Vương, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giám đốc : Nguyễn Quốc Hưng

Điện thoại : 0904248864

Email : nguyenquochungbkctm2@gmail.com

Website : http://congtycokhithuongmaihq.com/

Fanpage : https://www.facebook.com/CtyTNHHCoKhiThuongMaiHQ/