MÁY SẤN TÔN

Thông số của máy : Sấn được tôn dầy 12mm x 3000mm Video quá trình hoạt động của máy