MÁY LỐC TÔN

Thông số của máy : Lốc được chiều dài 2100mm x tôn dầy max 20mm Video quá trình hoạt động…